NG Naboomspruit

Hierdie fasset van die gemeente se aktiwiteite staan onder leiding van Ds André Botha en sluit bedieningsareas soos die Plaasbediening, skakeling met die VGK en ander kerke, die Taba ye Botse skool en bediening onder boemelaars in. Lidmate wat belangstel om by die die Taba ye Botse skool betrokke te raak, kan met Naomi Labuscagne skakel – kontak detail is –
selfoon 083 232 3638.

HAWELOSEBEDIENING

Hierdie bediening fokus daarop om hawelose persone van tydelike hulp te voorsien in die vorm van verblyf vir 3 nagte en twee etes per dag.  Ons poog ook om hulle by te staan om aansoek te doen vir SASSA en 'n geldige ID dokument, vir diegene wat nie oor so iets beskik nie.  Ons spandeer tyd saam met hierdie persone oor die drie dae wat hulle by ons gemeente woon, om vas te stel waar die probleem ontstaan het.  Ons poog ook om familielede of vriende te kontak om vir hierdie persone 'n heenkome te vind.

Kontak persone vir enige navrae en/of skenkings of bydraes vir hierdie projek:

Ds André Botha:  079 516 7641
Johan de Goede:  084 711 4634
Adri van Zyl:  082 870 8400
Kerkkantoor:  014 743 0152

Skenkings van gevriesde etes, klere, skoene, komberse, tandepaste, seep, waslappe en tandeborsels is altyd welkom.