NG Naboomspruit

-   Kursusse, opleiding en leierskap identifisering.  Hierdie fokus area bied geleenthede aan lidmate wat die gawes  van onderrig, apostelskap en herderskap ontvang het om die gemeente te bedien. Ben Rossouw neem leiding met hierdie bediening en sy kontak detail is – selfoon 083 627 5025 – epos ben.rossouw@supermail.co.za


-   Hierdie area dek ook huisbesoeke en geestelike berading o.l.v. Ds Louis Pretorius. Lidmate wat betrokke wil wees by huisbesoeke kan met Ds Louis skakel.
Ek wil graag hê die Predikant moet my besoek:


Naam en Van:

Kontaknommer:

Woonadres:

Eposadres:

Boodskap: