NG Naboomspruit

Gebedsaksies staan ook tans o.l.v. Ds André Botha en lidmate met die gawe van gebed word uitgenooi om met Ds André kontak te maak.