NG Naboomspruit

BANKBESONDERHEDE VIR AFTREKORDERS/ELEKTRONIESE BETALINGS

     Naam van rekening:     NG Gemeente Naboomspruit
      Bank:                              ABSA
      Rekeningnommer:       1080 580 009
      Takkode:                        334 148

Meld asb. u wyk (bv. eerste 5 letters/syfers), die kode waarvoor die betaling is en, indien u gemaklik daarmee is, ook u voorletters en van. (Bv. S Botha 5N 01)

Kodes om te gebruik:

Dankoffer
- 01 
Bybelverspreiding
- 02
Vrouediens
- 03 
Bybelkiosk
- 04
Basaar/Dankfees
- 05
Abraham Kriel Kinderhuis
- 06  
Behoeftige gesinne
- 07  
Uitreikbediening 
- 08
Advertensies 
- 09
Tiende Maand  
- 10
Plaasbediening 
- 11
Vleis 
- 12
Fees-ete
- 13
Jeugbediening
- 14