NG Naboomspruit


-            Musiekbediening
 Die musiekbediening sluit orrel/klavier begeleiding asook die voorsang bediening in en bied ruim geleentheid aan lidmate met musiek en sang gawes om die gemeente gedurende eredienste te bedien. Gert van Zyl neem leiding met hierdie bediening en sy kontak detail is –
selfoon 082 575 6959 – epos gvanzyl@spif.co.za-            Klank en projektor
Daar is ‘n span lidmate wat die gemeente se klank en projeksie fasiliteite hanteer en skep diens-geleenthede vir lidmate wat tegnologies begaafd is. Dirk du Plooy neem leiding by hierdie bediening en sy kontak detail is – selfoon 082 578 9399 – epos  80p@telkomsa.net